Yleistä - Suomalaisten mielestä Espanjasta<br />
tulevat maailman kuumimmat ihmiset

Yleistä - Suomalaisten mielestä Espanjasta
tulevat maailman kuumimmat ihmiset

4.1.2020 20.00

Tulosta PDF

Mistä maasta tulevat maailman kuumimmat ihmiset? Jos suomalaisilta kysytään, vastaus on Espanja tai Suomi.


Matkahakukone momondo.fi kysyi 20 maan kansalaisilta heidän mielipiteitään viehättävimmistä kansalaisuuksista. Yhteensä yhdentoista maan vastaajat valitsivat kauneimmiksi maatoverinsa, kun taas seitsemän maan vastaajat pitivät espanjalaisia kuumimpina.

Suomalaiset pitävät toisiaan viehättävinä, selviää matkahakukone momondon teettämästä kansainvälisestä tutkimuksesta. Yli kuudennes (17 %) suomalaisista pitää muita suomalaisia kaikista viehättävimpinä. Ainoastaan yksi kansalaisuus miellyttää suomalaisten silmää enemmän – nimittäin espanjalaiset (18 %).
Tässä suhteessa on kuitenkin havaittavissa selkeä ero naisten ja miesten välillä. Suomalaismiehistä lähes joka viides (19 %) pitää suomalaisia kuumimpina, kun taas naisista ainoastaan 15 prosenttia on samaa mieltä. Suomalaisia naisia vetävät eniten puoleensa espanjalaiset (20 %), kun taas miehistä vain 17 prosenttia pitää heitä vetovoimaisimpina.

Vaikka suomalaiset pitävätkin maatovereitaan kaikista viehättävimpinä, kansamme on kuitenkin suhteellisen nöyrä verrattuna useaan muuhun maahan. Kahdestakymmenestä osallistujamaasta jopa yksitoista valitsi maatoverinsa kaikista viehättävimmiksi. Varsinkin brasilialaisten (50 %), venäläisten (47 %), espanjalaisten (44 %) ja italialaisten (43 %) silmää miellyttävät oman maan kansalaiset. Pohjoismaalaisista ainoastaan ruotsalaiset (29 %) pitävät maatovereitaan parhaimman näköisinä.

RUOTSALAISET VIEHÄTTÄVÄT –
MUUT POHJOISMAALAISET EIVÄT

Suomalaiset valitsivat espanjalaisten ja maatovereidensa jälkeen viehättävimmiksi italialaiset (13 %). Neljänneksi tulivat ruotsalaiset (12 %), kun taas muut pohjoismaalaiset jäivät listalla alemmille sijoille: norjalaiset miellyttävät vain 8 prosentin silmää ja tanskalaiset 5 prosentin.
Toisaalta myöskään muut pohjoismaalaiset eivät pidä suomalaisia kovin viehättävinä. Tanskalaisista ja norjalaisista vain 2 prosenttia pitää suomalaisia kuumimpina, ja ruotsalaisistakin vain 4 prosenttia. Suomalaiset eivät herätä erityisen kuumia tunteita muidenkaan maiden vastaajien keskuudessa: suurimman prosenttiosuuden suomalaiset saavuttivat turkkilaisvastaajien keskuudessa, joista 8 prosenttia pitää suomalaisia viehättävimpinä. Turkkilaisten jälkeen eniten suosiota suomalaiset saavat venäläisten (7 %), kiinalaisten (6 %) ja espanjalaisten (6 %) keskuudessa.
Lähde: momondo.fi

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 6.–13. tammikuuta 2016, ja siihen osallistui 995 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 19 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

  455 / 709  


Keskustele tästä Asiaton sisältö