Nykyisellä asetuksella varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta.
Nykyisellä asetuksella varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta.

Yleistä - Laadi perintötodistus, jos omaisuuttasi on
monessa maassa

10.4.2020 20.00

Tulosta PDF

Tänä on hyvä tietää! Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, kuka perii, miten lakiosa määräytyy, missä määrin perinnöstä voi määrätä testamentilla, miten pesänselvitys hoidetaan ja mikä on perillisen vastuu veloista.


Useampaan kuin yhteen maahan liittyvissä perintöasioissa on olennaista määritellä, minkä tuomioistuimen tuomiovaltaan asia kuuluu ja minkä maan lakia sovelletaan.

Perintöasiat helpottuivat huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansiosta kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen testamentin tai perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön.

Asetuksella varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta.

Perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät periaatteessa perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella. Testamentintekijä voi kuitenkin päättää, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on.

Kun perintöön, jolla on liittymäkohtia useampaan kuin yhteen maahan, sovelletaan yhtä ja samaa lainsäädäntöä yhden ainoan viranomaisen toimesta, voidaan välttää rinnakkaiset menettelyt ja mahdollisesti ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset. Lisäksi näin varmistetaan, että missä tahansa jäsenvaltiossa annetut päätökset tunnustetaan kaikkialla EU:ssa ilman erityisiä menettelyjä.


Elokuusta alkaen on käytössä
eurooppalainen perintötodistus

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen, jolla otetaan käyttöön perintöasetuksessa tarkoitetut lomakkeet (saatavilla tässä). Lomakkeisiin kuuluu mm. eurooppalainen perintötodistus.

Lomakkeita on voinut käyttää 17. elokuuta 2015 alkaen. Lähitulevaisuudessa lomakkeet voi täyttää sähköisesti Euroopan oikeusportaalissa.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu asetukseen. Näin ollen näissä kolmessa jäsenvaltiossa vireille pannut perintöasioita koskevat menettelyt käsitellään edelleen pelkästään kansallisten sääntöjen perusteella.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Voit tutustua haluamasi jäsenvaltion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskeviin sivuihin klikkaamalla kyseisen valtion lippua Euroopan oikeusportaalissa (esim. Espanja). Sivut on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) yhteistyössä Euroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Huom!
Lähteenä Euroopan oikeusportaali, joka on keskitetty sähköinen palvelu, joka tarjoaa tietoa oikeusalasta.Ensi vaiheessa sen tavoitteena on helpottaa oikeusjärjestelmiä koskevien tietojen ja oikeussuojan saatavuutta EU:ssa. Portaalin tiedot ovat saatavilla 23 kielellä.
  244 / 751  


Keskustele tästä Asiaton sisältö