Yleistä - Gran Canarian Suomikoulu

Yleistä - Gran Canarian Suomikoulu

15.7.2020 17.00

Tulosta PDF

Suomi-koulu on tarkoitettu Gran Canarialla vakituisesti tai väliaikaisesti asuville yli 3-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista ainakin toinen on kansalaisuudeltaan suomalainen tai jotka ovat asuneet pidempään Suomessa ja haluavat ylläpitää Suomen kielen taitoaan. Suomen kielen taito (ainakin sen ymmärtäminen) on edellytys sillä opetus tapahtuu vain ja ainoastaan suomeksi.

Suomi-koulun tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten suomenkielen taitoa sekä tutustuttaa lapset suomalaisiin tapoihin, perinteisiin, juhlapäiviin sekä Suomen kulttuuriin ja luontoon. Suomi-koulun toiminta ja aktiviteetit riippuvat osallistuvien lasten lukumäärästä ja ikäjakautumasta. Tällä hetkellä emme voi tarjota varsinaista Suomen kielen opetusta vähäisestä oppilasmäärästä ja lasten erilaisista tasoista johtuen. Mutta kaikessa toiminnassamme pyrimme kannustamaan lapsia puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan suomenkielellä.

Opetusta on tällä hetkellä tarjolla talvikauden ajan (syyskuusta-kesäkuulle) joka toinen lauantai klo 11-13.

Suomi-koulussa pyritään hyödyntämään vähäistä viikkotuntimäärää parhaimman mukaan, mutta tämä ei aina ole tarpeeksi lapsen suomen kielen taidon ylläpitämiseksi. Rohkaisemme kaikkia vanhempia puhumaan lasten kanssa suomea ja motivoimaan lapsia suomen kielen oppimiseen!

Mitä koulussa tehdään?
Lapset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria ryhmissä yhdessäolon, laulujen, lorujen, satujen, leikin ja askartelun merkeissä. Kerran vuodessa järjestetään myös elokuvapäivä, urheilupäivä sekä retki johonkin mukavaan paikkaan. Koulussamme vietetään myös suomalaisia kouluperinteitä noudattava joulu- ja kevätjuhla.

Opetussuunnitelma

Suomi-koulu noudattaa toiminnassaan opetussuunnitelmaa, jota päivitetään vuosittain. Opetussuunnitelmassa määritellään ne tavoitteet ja sisällöt sekä opetusmenetelmät ja teemat, joilla opetamme Gran Canarian Suomi-koulussa.

Opettajat

Lukuvuotena 2018-2019 meillä on kolme opettajaa + avustaja. Toiminnan pienimuotoisuudesta johtuen emme voi ottaa vastaan harjoitteluhakemuksia.

Lukukausimaksut

Suomi-kouluja ylläpidetään pitkälti vapaaehtoisvoimin. Koulun toiminta katetaan oppilailta perittävillä lukukausimaksuilla ja valtionavustuksella, jota myöntää Suomi-seura. Myös yksityiset lahjoittajat voivat osallistua koulun toiminnan tukemiseen.

Vuosimaksu on yhdestä lapsesta 50 €/ vuosi ja kahdesta lapsesta yhteensä 80 €. Vuosimaksun suuruus riippuu lapsien määrästä sekä koulun saamista avustuksista ja maksu määritellään lukukauden alussa.

Opetussuunnitelmat

Kaikki Gran Canarian Suomi-koulun oppilaat ovat mukana paikallisessa koulujärjestelmässä. Täällä lapset aloittavat 3-vuotiaana esikoulussa ja pakollinen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana. Kolmevuotisen esikoulun aikana monet lapset oppivat sosiaalisten taitojen lisäksi jo kirjoittamaan, lukemaan ja laskemaan. Suomi-koulun tehtävänä on tarjota lapsille kielen ja kulttuurin tietoja mutta varsinaista suomen kielen opetusta emme pysty järjestämään vähäisen lapsimäärän ja hyvin erilaisten tasojen vuoksi. Koska lapsien koulupäivät ovat täällä pitkiä ja kotitehtäviä on paljon, niin Suomi-koulu ei ole vain puurtamista ja ahertamista vaan mukavaa, iloista yhdessäoloa suomen kielen parissa. Tavoitteena meillä on monipuolinen suomen kielen käyttö ja ystävyyssuhteiden luominen.

Käyntiosoite:

Svenska Skolan, Edificio Rocas Rojas, San Agustin, Gran Canaria.

Opetusta joka toinen lauantai klo 11-13 talvikauden ajan. Lukukausi syyskuun lopussa. Aikataulu julkistetaan kesän aikana.

Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet oppilaat - muistakaa ilmoittautua!

Voit lähettää myös sähköpostia:
grancanariansuomikoulu@gmail.com

Kuvat ja teksti:
http://grancanariansuomikoulu.simplesite.com/
26.10.2018

  27 / 751  


Keskustele tästä Asiaton sisältö