Suomi alkaa verottaa Espanjaan maksettavia työeläkkeitä vuonna 2019.
Suomi alkaa verottaa Espanjaan maksettavia työeläkkeitä vuonna 2019.

Verotus - Espanjassa asuvien eläkkeet
verotetaan Suomessa 1.1.2019 alkaen

9.7.2020 20.00

Tulosta PDF

Suomen ja Espanjan verosopimus muuttui 1.1.2019.

Ohessa kolme vuotta vanha verotukseen liittyvä artikkeli, jonka tarkoitus on muistuttaa Kanarialle halajavia henkilöitä verotuksen kiemuroista.

Espanja on suomalaisten eläkeläisten ykköskohde talven viettoon, ja monet heistä on samalla muuttanut kirjansa Espanjaan, joka on tuonut suomalaiseläkeläisille samalla merkittävän verotuksellisen edun. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä Suomen verottamisoikeus laajenee tulevaisuudessa Espanjan kanssa solmitun uuden sopimuksen myötä.Uuden sopimuksen myötä Suomen verottamisoikeus laajanee.

Nykyinen Suomen ja Espanjan välinen, monin osin vanhentunut, verosopimus on vuodelta 1967. Erityisesti eläkkeen verottamista koskeva määräystä on haluttu muuttaa.

Nykyisen sopimuksen mukanaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomen verottamisoikeus laajenee ja Suomi saa verottaa myös muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä.

Näissä tilanteissa eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Espanjassa maksettu vero.

Vuonna 2015 sovittiin kolmen vuoden siirtymäajasta, jonka aikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklaa. Nykyisen eläkeartiklan soveltamisen ehtona kuitenkin on se, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Myös Suomessa olevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä
saatavan tulon verotukseen muutoksia

Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista. Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Yleisesti katsottuna sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöön perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.

Lähde: Valtiovarainmisteriö 2015
Kuva: PLOY

Päivitetty 6.10.2018
M.Aaltonen

  36 / 751  


Keskustele tästä Asiaton sisältö