Uutiset – Uudet tiukennetut liikkumisrajoitukset 30.3.2020 eteenpäin
 

30.3.2020 12.30

Tulosta PDF

Espanjan hallitus antoi viikonloppua uusia rajoituksia liikkumiseen ja työntekoon liittyen jotka ovat voimassa alkaen 30.3.2020.

Suomessa ja joissakin medioissa on tulkittu, että koko "Espanja olisi suljettu" tai ”Espanjan talous on kokonaan pysäytetty”.

Asia ei ole ihan mustavalkoinen ja ohessa virallinen lista ketkä voivat edelleen käydä töissä rajoituksista huolimatta. Eli Ruokaa saa kaupasta jatkossakin!


Kyseinen 40 -kohtainen poikkeuslista perustuu Canarias7-median tekemään selvitykseen, joka perustuu aiheesta annettuun julkilausumaan. Paikalliset tulkinnat asian suhteen voivat kuitenkin vaihdella hyvin paljon, eikä allekirjoittanut ota vastuuta tässä artikkelissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Ministerineuvoston sunnuntaina hyväksymä luettelo sisältää seuraavat liikkumisrajoituksista vapaat tahot:
(Suomennoksessa saattaa olla joitakin virheitä tai eritavalla tulkittuja asiayhteyksiä)

1. Työntekijöille, jotka harjoittavat toimintaa, joita on jatkettava 14. maaliskuuta annetun kuninkaan päätöksen 463/2020 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 ja 18 §: n nojalla hälytys COVID-19: n ja toimivaltaisen viranomaisen ja valtuutettujen viranomaisten hyväksymien asetusten aiheuttaman terveyskriisitilanteen hallintaan.

2. Työntekijöille, jotka osallistuvat markkinoiden toimitusketjuun ja peruselintarvikkeiden, mukaan lukien ruoka, juomat, hygieniatuotteet, lääkkeet ja hygieniatuotteet, tuotantokeskusten palveluiden toimintaan. tai mitä tahansa terveyden suojelemiseksi tarvittavaa tuotetta, joka mahdollistaa sen jakamisen alkuperästä lopulliseen määräpaikkaan.

3. Hotelli- ja ravintolatoiminnan työntekijöille, jotka tarjoavat kotiinkuljetuspalveluita.

4. Kaikille teollisen teollisuuden ja erityisesti kemian, kemian, lääkkeiden ja apteekkien valmistussektorin, elintarvike- ja juoma-alan, tekstiili-, lasi- ja alasektoreiden työntekijöille. tupakka, tuotantohyödykkeiden tuottajat ja kaikenlaisten saniteettitekniikan, lääketieteellisten laitteiden, suojalaitteiden, terveys- ja sairaalalaitteiden, sellun, paperin, pahvin tai selluloosan tuotannon arvoketjun alat , samoin kuin muut niihin liittyvät toiminnot, jotka tarjoavat tarvikkeita, laitteita, materiaaleja, raaka-aineita tai ammatillisia palveluja, jotka ovat tarpeen mainitun toiminnan asianmukaisen kehittämisen kannalta.

5. Työntekijöille, joiden on tarjottava sekä ihmisten että tavaroiden kuljetuspalveluita, joita kehitetään edelleen hälytystilan ilmoittamisen jälkeen, samoin kuin niille, joiden on varmistettava Tämä tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen ja valtuutettujen viranomaisten hyväksymien asetusten mukaisesti hälytystilan ilmoittamisen jälkeen.

6. Turvallisuus joukoille ja -elimille, rangaistuslaitoksissa palveluita tarjoavalle henkilöstölle sekä pelastuspalvelu-, pelastus- ja palontorjuntayksiköiden henkilöstölle sekä liikenne- ja liikenneturvallisuudelle.

7. Asevoimille.

8. Yksityisten turvayhtiöiden henkilöstölle, joka tarjoaa turvallisuuskuljetuspalveluita, hälytyksiin vastaamista, edestakaista tai epäjatkuvaa valvontaa, sekä henkilöille, joita on käytettävä turvapalvelujen suorittamiseen välttämättömien palvelujen ja toimittaa väestölle.

9. Terveysasemien, palveluiden ja laitosten työntekijöille sekä vanhusten, huollettavana olevien tai vammaisten hoitajille sekä henkilöille, jotka työskentelevät yrityksissä, yhteisöissä ja tutkimuskeskuksissa, joissa heitä kehitetään hankkeet, jotka liittyvät COVID19: ään ja kaikkiin muihin sairauksiin, mukaan lukien kliiniset tutkimukset ja todisteet käynnissä olevasta käsitteestä; samoin kuin niihin liittyvät eläimet ja yritykset, jotka tarjoavat palveluja ja tuotteiden toimittajia tutkimuksen kannalta tarpeellisia näissä asioissa.
10. Kotitalouden työntekijöille ja hoitajille.

11. Työntekijöille, jotka tarjoavat palveluita lehdistön myyntipisteissä, julkisen ja yksityisen omistuksen tiedotusvälineissä tai uutistoimistoissa, samoin kuin heidän painossaan tai jakelussaan.

12. Vakuutus- ja rahoituspalveluyritysten työntekijöille.

13. Sähköintensiivisten, teräs- ja masuuniteollisuuden sekä kaivosteollisuuden työntekijöille sekä lämmitys- tai ilmastointipalvelujen tuotannon ja tarjonnan työntekijöille keskitetysti useiden kulutuskeskusten yhteydessä.

14. Akkujen ja muiden terveyspalvelujen tarjoamiseen tarvittavien materiaalien valmistukseen sitoutuneiden yritysten työntekijöille.

15. Ihmisille, jotka työskentelevät laitoksissa, joilla on jatkuva tuotantosykli tai joiden keskeytyminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita itse laitokselle tai lisätäonnettomuuksien riskiä.

16. Ihmisille, jotka työskentelevät ilmailu- ja puolustusteollisuudessa sekä muussa kansantaloudelle strategisesti tärkeissä toiminnoissa.

17. Televiestintäyritysten ja välttämättömien tietokonepalvelujen työntekijöille. Julkiseen sektoriin kuuluvissa yksiköissä, sellaisina kuin ne on määritelty julkisen sektorin sopimuksista 8. marraskuuta annetun lain 9/2017 3 §: ssä, jolla Euroopan parlamentin ja Neuvoston 2014/23 / EU ja 2014/24 / EU, 26. helmikuuta 2014, katsotaan olevan välttämättömiä atk-palveluita, jotka ovat välttämättömiä julkisten palvelujen riittävän tarjoamisen samoin kuin niiden henkilöiden, jotka eivät ole kosketuksettomia, toiminnassa julkiset työntekijät.

18. Sukupuoleen kohdistuvan väkivallan uhrien suojeluun ja hoitoon liittyvät välttämättömät palvelut.

19. Työntekijöille, jotka tarjoavat palveluja toiminnassa, joka on välttämätöntä perustettujen julkisten etujen, tukien sekä laillisen ja lainsäädännöllisen avun hallinnoimiseksi ja maksamiseksi sekä sosiaaliturvajärjestelmän toiminnan kannalta.
20.Työntekijöille, jotka tarjoavat palveluita hallintovirastoissa ja tutkinnon suorittaneissa, konsulttiyrityksissä, ammatillisissa toimistoissa, kolmansien osapuolten palveluissa ja omista palveluissa ammatillisten riskien ehkäisemiseksi, ja yleensä työntekijöille, jotka omistavat juridisen, verotuksellisen, liike-elämän ja sosioekonomisen neuvonnan, tai kuluttajien etujen puolustamiseen.

21. Notaarien ja rekistereiden palveluksessa oleva työvoimahenkilöstö oikeusvarmuuden ja yleisen uskon pääosaston asettamien välttämättömien palvelujen suorittamiseksi.

22. Kansanterveydestä vastuussa oleville viranomaisille ja työntekijöille, jotka tarjoavat palveluita tällä alueella, samoin kuin niille, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti terveystilanteen hallintaan.

23.Hautauspalvelun ja muun siihen liittyvän toiminnan työntekijöille.

24.Työntekijöille, jotka tarjoavat puhdistus-, kunnossapito- ja valvontapalveluita sekä palveluja vaarallisten jätteiden, sekä yhdyskuntajätteiden, vaarallisten ja ei-vaarallisten kiinteiden jätteiden, vedenkeruun ja käsittelyn keräämisessä, hallinnassa ja käsittelyssä jätteet, puhdistamistoimet ja muut jätehuoltopalvelut sekä kuolleiden eläinten poistaminen tai missä tahansa julkiseen sektoriin kuuluvissa yksiköissä 8. marraskuuta annetun lain 9/2017 3 §: n säännösten mukaisesti, Julkisen sektorin sopimukset.

25. Pakolaisten vastaanottokeskuksissa ja maahanmuuttajien väliaikaisissa oleskelukeskuksissa toimiville työntekijöille sekä siirtolaisministeriön tukeman yksityisen hallinnon julkisille yksiköille, jotka toimivat kansainvälisen suojelun ja Humanitaarinen huomio.

26.Työntekijöille, jotka osallistuvat sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka toimivaltainen viranomainen ja 14. maaliskuuta annetulla kuninkaan asetuksella 463/2020 siirretyt toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet välttämättömiksi.

27. Operaattorin henkilöstölle, jonka valtio on nimennyt tarjoamaan yleistä postipalvelua, keräys-, vastaanotto-, kuljetus-, luokittelu-, jakelu- ja jakelupalvelujen tarjoamiseksi yksinomaan mainitun yleispalvelun takaamiseksi.

28. Ihmisille, jotka hoitavat ja hallitsevat maksullisia valtateitä, mukaan lukien niillä sijaitsevat asemat ja huoltoalueet.

29.Vesihuollon, puhdistuksen, johtamisen, puhdistuksen ja puhtaanapitoon osallistuville työntekijöille.
30. Työntekijöille, jotka tarjoavat meteorologisia palveluita, mukaan lukien ylläpito- ja valvontapalvelut, sääpalveluihin liittyvien toimintaprosessien valvonta, meteorologiset ennusteprosessit sekä ilmailutarkkailu- ja puolustushavainto- / ennustusprosessit.

31. Lisäksi palvelujen tarjoamista julkishallinnolle pidetään olennaisena palveluna, kun se on välttämätöntä, ja siltä osin kuin sen on taattava julkisten palvelujen perustoiminta. Samoin ne, jotka tarjoavat palveluita perustamispalvelujen ja julkisen palvelun infrastruktuurien hallinnassa, jotka ovat välttämättömiä.

32. Ihmisille, jotka tarjoavat välttämättömiä henkilökohtaisia ​​palveluita tulliselvitykseen, tullivalvontaan ja palveluihin, joita suoritetaan verojärjestelmän soveltamiseksi tarvittavien kriittisten palvelujen suorittamiseksi.

33. Työntekijöille, jotka tarjoavat palveluja niillä aloilla tai alasektoreilla, jotka osallistuvat terveysmateriaalien maahantuontiin ja toimittamiseen, kuten logistiikka, kuljetus, varastointi, tullitoimitusyritykset (huolitsijat), ja yleensä kaikille, jotka osallistuvat terveyskäytävät.

34. Ihmiset, jotka tarjoavat palveluja logistiikka-alan toimijoille ja tekstiili- tai muulle teollisuudelle, joka on sitoutunut tai muuttanut lääketieteellisten laitteiden valmistukseen tai maahantuontiin.

35. Ihmisille, jotka työskentelevät kaupassa ostettujen tuotteiden jakelun ja jakelun kautta Internetissä, puhelimitse tai kirjeitse.

36. Henkilöille, jotka tarjoavat vähimmäispalvelut sellaisten tilojen ylläpitoon, joiden ylläpito on perusteltua tai välttämätöntä.

37. Työntekijöille, jotka tarjoavat jo etäpalveluita, jollei työnantaja ja työntekijöiden laillinen edustus ole toisin sovittu työehtosopimusneuvotteluilla, tai jos tällaista edustusta ei ole.

38. Työntekijöille, jotka ovat väliaikaisessa työkyvyttömyydessä tässä kuninkaallisessa asetuksessa säädetyn luvan voimassaolopäivinä, sekä työntekijöille, joiden työsopimus keskeytetään muista laillisesti perustetuista syistä, mukaan lukien 45.1 §: n d ja e alakohta ja 23. lokakuuta annettu kuninkaallinen lakimääräys 2/2015, jolla hyväksytään työntekijöiden asemaa koskevan lain tarkistettu teksti.

39. Erilaisten yhdistysten ja työnantajan toimintaa palveluiden tarjoamiseksi yrityksille ja työssäkäyville henkilöille jota pidetään tärkeänä palveluna.

40. Niiden organisaatioiden suorittamat toimet, joilla pyritään turvaamaan ihmisten ja ympäristön turvallisuus, eläinten terveys, miinojen turvallisuus, tulipalojen ehkäiseminen ja sammuminen, samoin kuin ihmisten etsintä ja pelastus.

Suomennos: M.Aaltonen

Lähteet:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

https://www.canarias7.es/economia/empleo/estos-son-los-profesionales-que-seguiran-trabajando-YB8939436

Huom. Uutisissa ja artikkileissa olevat materiaalit ovat tulkinnallisia ja niissä esiintyy usein virheitä. Tämä johtuu siitä, ettei espanjalaisella journalistisella käytännöllä ole samanlaista todentamisen käytäntöä kuin Suomessa. Näin ollen osa espanjalaisista uutisista saattaakin olla puhtaasti spekulatiivisia, jotka on kirjoitettu faktuaalisen tiedon ja uutisen muotoon. Lisäksi käännösvaiheessa saattaa tapahtua merkitysten muuttumista, joten suhtaudu uutiskatsauksissa esitettyyn ”tietoon” varauksella.

  193 / 751  


Keskustele tästä Asiaton sisältö