Politiikka  – Vuorossa Liberaalipuolue<br />
 

Politiikka  – Vuorossa Liberaalipuolue
 

24.2.2018 14.00

Tulosta PDF

Playa del ingles – M. Aaltonen
Suomalaiselle journalismille on nykypäivänä ominaista välittää vuoden jokaisena päivänä erilaisia poliittisia kantoja eri lukijakunnille, ajoittain tosin ei-korrektilla tavalla.


Mediataloilla ja lehdillä vaikuttaa olevan erilaisia poliittisia agendoja, joiden edistämiseen valitettavan usein myös yksittäiset journalistit tuntuvat ottavan osaa hyvinkin hanakasti.

Journalismin yksi perimmäinen ideologia on kuitenkin välittää neutraalia/objektiivista tietoa kansalle. Pyrin edistämään edellä mainittua neutraalia poliittista journalismia, joten päätimme tehdä kanaria24.comin lukijoille kaikki puolueet kattavan poliittisen katsauksen. Katsauksessa selvitetään eri puolueiden kantoja koskien Kanariaa ja täällä tapahtuvaa elämistä ja olemista.

Lähetin kysymykset myös niille laillisille puolueille, joilla ei tällä hetkellä ole edustajaa eduskunnassa. Myös heidän sanomansa ansaitsee tulla kuulluksi, eikä heitä kannata jättää tarkoituksella poliittisen debatin ulkopuolelle, kuten usein valitettavasti tehdään. Puolueiden järjestys artikkeleissa määräytyy heidän lähettämiensä vastausten saapumisjärjestyksen mukaan.

Mikäli et löydä vuoden loppuun mennessä suosikkipuoluettasi koskevaa artikkelia, tarkoittaa tämä sitä, ettei kyseessä oleva puolue ole katsonut tärkeäksi vastata lähettämääni pyyntöön.

Tällä kertaa puolueita ja niiden kantoja koskevassa poliittisessa katsauksessa on vuorossa Liberaalipuolue, jonka ideologiasta ja agendoista saa lisätietoa osoitteesta: https://liberaalipuolue.fi. Vastaukset kysymyksiin on muodostanut puoluesihteeri Tuomas Tiainen.

1. Miten puolueenne suhtautuu ulkomaille suuntautuvaan turismiin?

Puolue suhtautuu ulkomaille suuntautuvaan turismiin positiivisesti.
Kannatamme lähtökohtaisesti ihmisten vapautta valita oleskelupaikkansa vapaasti, ilman tarpeettomia rajoituksia.

2. Onko mielestänne eettisesti oikein muuttaa talveksi ulkomaille?

On tietenkin, ihmisillä tulisi olla oikeus valita asuinpaikkansa täysin
vapaasti.

3. Tiedättekö paljonko Kanarialla käy talvisin äänestysoikeudellisia suomalaisia?

Arvioin ensin luvun olevan noin sadantuhannen luokkaa, mutta pikaisen
tiedonhaun perusteella oikea luku on noin neljännesmiljoonan luokkaa.

4. Miten puolueenne ottaa heidät huomioon politiikassanne?

Kannatamme eturyhmävapaata tieteeseen perustuvaa järkiperusteista arvo- ja markkinaliberaalia politiikkaa.

5. Miten tämä tarkoittaa käytännössä?

Suomen työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva tarvitsevat
kokonaisuudistuksen. Yleissitovuudesta tulee luopua ja irtisanomista tulee helpottaa, mutta sosiaaliturvaa on samalla kehitettävä. Julkisen sektorin kokoa tulisi merkittävästi pienentää karsimalla tarpeettomia toimintoja.

6. Pitäisikö ulkomailla asuvia suomalaisia verottaa asuin vai
kotimaan mukaan?

Vakiintunut verotusjärjestelmä, jossa ihmisiä verotetaan heidän pysyvän asuinpaikkansa mukaan on perusteltu. Suomen verotusjärjestelmää tulisi toki yksinkertaistaa huomattavasti.

7. Aiotteko tehdä seuraavan vuoden vaalityötä Kanarialla, jos ette miksi?

Puolue asettaa seuraavan kerran ehdokkaita vuoden päästä järjestettävissä maakuntavaaleissa. Katukampanjointia emme resurssien vähäisyyden vuoksi aio järjestää ulkomailla, mutta sosiaalisessa mediassa tapahtuva kampanjointi tavoittaa myös Suomen rajojen ulkopuolella oleskelevat ihmiset.

8. Miksi Kanarialla asuvien suomalaisten pitäisi äänestää
puoluettanne?

Nykyiset valtaapitävät puolueet ovat osoittaneet kykenemättömyytensä mihinkään kunnollisiin uudistuksiin. Koituu kaikkien eduksi, jos Suomen kehitys saadaan vakaalle uralle.

9. Onko mielestänne järkevää, ettei Suomella ole suurlähetystöä Kanarialla, vaikka maa on suurin suomalaisen turismin kohde?
-

10. Onko mielestänne järkevää, ettei Suomi ole asettanut yhtäkään sosiaalityöntekijää Kanarialle, eikä vaadi yhdeltäkään valtion rahoilla toimivalta järjestöltä edustusta Kanarialle, vaikka tarve on looginen?

Puolueella ei ole asiaan virallista kantaa, enkä osaa itsekään arvioida
näiden järkevyyttä. Periaatteessa suurlähetystöjen varmaankin kannattaisi olla vieraan maan pääkaupungissa, tai sitten siellä, missä maan kansalaisia eniten oleskelee. Kuulostaa myös järkevältä, että verorahoilla ei makseta sosiaalityöntekijöitä ulkomaille.

11. Mitä puolueenne haluaa lopuksi sanoa Kanarialla asuville ja
oleskeleville suomalaisille?

Suomen poliittiselle kentälle tarvitaan eturyhmistä vapaa arvo- ja
markkinaliberaali puolue. Menestyimme hyvin ensimmäisissä kuntavaaleissamme viime keväänä, ja aiomme saada hyvän vaalituloksen maakuntavaaleissa ja niiden jälkeisissä eduskuntavaaleissa.

Tuomas Tiainen
Puoluesihteeri


Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.

Artikkeli nro. 10
Julk. 28.11.2017
Kuvat ja teksti: M. Aaltonen
Puolueen logo: https://liberaalipuolue.fi, 25.11.2017

  87 / 297  


Keskustele tästä Asiaton sisältö