Politiikka  – Vuorossa Keskusta<br />
 

Politiikka  – Vuorossa Keskusta
 

16.11.2018 13.51

Tulosta PDF

Playa del ingles – M. Aaltonen
Suomalaiselle journalismille on nykypäivänä ominaista välittää miltei vuoden jokaisena päivänä erilaisia poliittisia näkökulmia eri lukijakunnille, ajoittain tosin ei-korrektilla tavalla. Selvitimme puolueiden kantoja koskien Kanariaa ja täällä tapahtuvaa elämistä ja olemista.

Mediataloilla ja lehdillä vaikuttaa olevan erilaisia poliittisia agendoja, joiden edistämiseen valitettavan usein myös yksittäiset journalistit tuntuvat ottavan osaa hyvinkin hanakasti.

Journalismin yksi perimmäinen ideologia on kuitenkin välittää neutraalia/objektiivista tietoa kansalle eli ihmisille. Itse pyrin edistämään edellä mainittua neutraalia poliittista journalismia, joten päätimme tehdä kanaria24.comin lukijoille kaikki puolueet kattavan poliittisen katsauksen.

Katsauksessa selvitetään eri puolueiden kantoja koskien Kanariaa ja täällä tapahtuvaa elämistä ja olemista.Lähetin kysymykset myös niille laillisille puolueille, joilla ei ole tällä hetkellä ole edustajaa eduskunnassa. Mielestäni myös heidän sanomansa ansaitsee tulla kuulluksi, eikä heitä saa jättää tarkoituksella poliittisen debatin ulkopuolelle, kuten usein valitettavasti tehdään.

Puolueiden järjestys artikkeleissa määräytyy heidän lähettämiensä vastausten saapumisjärjestyksen mukaan. Mikäli et löydä vuoden loppuun mennessä suosikkipuoluettasi koskevaa artikkelia, tarkoittaa tämä sitä, ettei kyseessä oleva puolue ole katsonut tärkeäksi vastata lähettämääni lausuntopyyntöön.

Tällä kertaa puolueita ja niiden kantoja koskevassa poliittisessa katsauksessa on vuorossa Keskusta, joiden ideologiasta ja agendoista saa lisätietoa osoitteesta: www.keskusta.fi.Vastaukset kysymyksiin on välittänyt keskustan poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen.


1. Miten puolueenne suhtautuu ulkomaille suuntautuvaan turismiin?

Keskusta suhtautuu matkailuun ja turismiin myönteisesti. Se on monelle maalle tärkeä elinkeino, joka luo hyvinvointia ja vaurautta. On luonnollista, että ihmiset haluavat tutustua toisiin maihin ja kulttuureihin sekä tahtovat myös pidempiä aikoja viettää ulkomailla.

Matkailu on yhtä lailla merkittävä elinkeino Suomelle ja suomalaisille. Meillä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia saada lisää matkailijoita upeaan maahamme. Kanarialla asuvat suomalaiset ovat osaltaan Suomen ”käyntikortteja” ja markkinoijia tässä asiassa.


2.Onko mielestänne eettisesti oikein muuttaa talveksi ulkomaille?

Keskustan aatteen ja politiikan ytimessä on se, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä itseään ja perhettään koskevia ratkaisuja elämäntilanteensa ja toiveidensa mukaisesti. Yksi tärkeimmistä on vapaus ja oikeus valita asuinpaikkansa. Siksi ei ole syytä paheksua heitä, jotka esimerkiksi päättävät muuttaa talveksi ulkomaille.

Eettisyyden ja reilun pelin hengen periaatteiden pitää koskea kaikkia riippumatta asuinpaikasta. Se tarkoittaa jokaisen omaa ja yhteistä vastuutamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävästä toiminnasta.


3. Tiedättekö paljonko Kanarialla käy talvisin äänestysoikeudellisia suomalaisia?

Emme suorilta käsin asiaa tienneet, mutta onneksi Kanaria24-sivuiltanne löytyi uutinen vuoden takaa, jossa kerrottiin että vuonna 2014 suomalaisia kävi Kanarialla yli 110 000. Tästä voi päätellä, että suomalaisten talvimatkailu Kanarialle on hyvin merkittävää.


4. Miten puolueenne ottaa heidät huomioon politiikassanne?

Suomen asioiden hyvä hoitaminen palvelee myös niitä suomalaisia, jotka viettävät osan vuodestaan ulkomailla. Suomen asioiden hyvään hoitamiseen kuuluu myös aktiivinen EU-vaikuttaminen. Moni suomalainen asuu toisessa EU-maassa. Siksikin toimivat sisämarkkinat, EU:n vakaa sisäinen kehitys sekä EU-maiden väliset hyvät suhteet ovat tärkeä osa suomalaisten kokonaishyvinvointia.


5. Miten tämä tarkoittaa käytännössä?

Edellisen kohdan 4 vastauksen lisäksi:

Keskustalle politiikka ei ole vain kansalaisia koskevien päätösten tekoa. Se on myös keskustelua, kuuntelua ja ihmisten osallistamista. Olemme esimerkiksi avanneet kaikille halukkaille (myös Keskustan ulkopuolisille toimijoille) mahdollisuuden antaa palautetta esitykseen Keskustan uudeksi periaateohjelmaksi. Palautetta voi antaa 8.1.2018 mennessä osoitteessa www.keskusta.fi/paouudistus. Periaateohjelma on puolueen ytimeen menevä ohjelma, joka kokoaa yhteen ne arvot ja suuret linjat, joihin puolueen muut ohjelmat ja politiikka perustuvat.

Yhtenä esimerkkinä hyvästä poliittisesta päätöksestä on Sipilän hallituksen esitys, joka mahdollistaa ulkomailla asuville Suomen kansalaisille kirjeäänestysmahdollisuuden vaaleissa . Toivottavasti joskus pystytään ottamaan käyttöön myös vaalisalaisuuden ja –vapauden mahdollisimman hyvin takaava ja muutoinkin turvallinen nettipohjainen äänestystapa.


6. Pitäisikö ulkomailla asuvia suomalaisia verottaa asuin vai kotimaan mukaan?

Nykyinen käytäntö, jossa ulkomaille pysyvä muutto muuttaa verotuksen kotimaasta asuinmaahan muuttovuoden ja kolmen vuoden jälkeen, on hyvä. Suomessa syntynyt eläketulo ja Suomesta maksettavat eläkkeet tulee verottaa kotimaan mukaan.


7. Aiotteko tehdä seuraavan vuoden vaalityötä Kanarialla, jos ette miksi?

Fyysiseen, paikanpäällä tapahtuvaan vaalityöhön Suomen rajojen ulkopuolella on hyvin rajalliset mahdollisuudet. Kannustamme ulkomailla asuvia jäseniämme tekemään vaalityötä sopivaksi katsomallaan tavalla, esimeriksi puhumalla presidenttiehdokkaamme Matti Vanhasen puolesta ja kertomalla hänen vaaliteemoistaan ja tavoitteistaan.

Ulkomailla asuvien kannalta on tärkeää, että puolueesta ja sen tavoitteista on tietoa saatavilla netin ja sosiaalisen median kautta. Se on tehokkain tapa kertoa tavoitteistamme myös vaaleissa. Siksi Keskusta satsaa yhä enenevässä määriin sähköiseen viestintään.


8. Miksi Kanarialla asuvien suomalaisten pitäisi äänestää puoluettanne?

Tavoitteemme vuoden 2015 eduskuntavaaleissa oli Suomen kuntoon laittaminen. Tätä Keskusta on nyt Sipilän hallituksessa toteuttanut mm. julkisen talouden velkaantumista pienentämällä, työpaikkoja luovalla talouspolitiikalla, byrokratiaa karsimalla sekä harjoittamalla aktiivista ulko- ja EU-politikkaa. Tästä kaikesta hyötyvät suoraan tai välillisesti myös Kanarialla ja muualla ulkomailla asuvat.

Presidentinvaaleissa Matti Vanhasta kannattaa äänestää, koska hän on osaamiseltaan ja kokemukseltaan pätevin ehdokas niissä asioissa, jotka kuuluvat presidentin toimivaltaan ja tehtäviin.


9. Onko mielestänne järkevää, ettei Suomella ole suurlähetystöä Kanarialla, vaikka maa on suurin suomalaisen turismin kohde?

Suurlähetystöt sijaitsevat aina itsenäisten valtioiden pääkaupungeissa. Suomen Madridin suurlähetystön alaisuudessa toimii 12 kunniakonsulaattia/ kunniapääkonsulaattia. Näiden tehtäviin kuuluu mm. hädänalaiseen tilanteeseen joutuneiden neuvominen sekä Suomen ja asemamaan välisten taloudellisten ja kulttuuristen suhteiden edistäminen. Myös Las Palmasissa on Suomen kunniakonsulaatti.


10. Onko mielestänne järkevää, ettei Suomi ole asettanut yhtäkään sosiaalityöntekijää Kanarialle, eikä vaadi yhdeltäkään valtion rahoilla toimivalta järjestöltä edustusta Kanarialle, vaikka tarve on looginen?

Muutama vuosi sitten oli kokeilu, jossa Aurinkorannikolla toimi suomalainen sosiaalityöntekijä. Kokeilu ei kuitenkaan ole saanut jatkoa. Suomalaisen viranomaisen lähettäminen ulkomaille on aina rahaa vaativa päätös.

Aurinkorannikolla pysyvämmin asuvilla suomalaisilla on käytössään paikallinen palveluverkosto. Myös suomalaisten vilkas järjestö- ja vapaaehtoistyö on yhteisöllisyyttä vahvistava voimavara. Suomen ev.lut. kirkon tekemä turistityö turistisesongin aikana on merkittävää Aurinkorannikollakin. Kaikkien suomalaistoimijoiden hyvällä keskinäisellä yhteistyöllä saadaan parhaat tulokset.


11. Mitä puolueenne haluaa lopuksi sanoa Kanarialla asuville ja oleskeleville suomalaisille?


Olette voimavara Suomen ja sen kulttuurin edustajina Kanarialla. Teette tunnetuksi Suomea ja suomalaisuutta ulkomailla. Eri maiden kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeää ja se täydentää maiden välisiä virallisia ja taloudellisia suhteita.


Ilkka Miettinen
Poliittinen asiantuntija
Suomen Keskusta rp

Julk. 9.12.2017
Kuvat ja teksti: M. Aaltonen
Puolueen logo: www.keskusta.fi, 9.12.2017

  303 / 490  


Keskustele tästä Asiaton sisältö