Suomalaisen matkailijan tunnistaa jo kävelytyylistä, sanovat suomalaiset itse.
Suomalaisen matkailijan tunnistaa jo kävelytyylistä, sanovat suomalaiset itse.

Matkailu - Muodikkaimmat turistit tulevat Ranskasta, suomalaiset kaukana kärkisijoista

19.7.2020 19.59

Tulosta PDF

Suomalaiset asettavat lomapukeutumisessaan mukavuuden viimeisimpien muotitrendien edelle. Matkahakukone momondo.fin tutkimuksen mukaan vain murto-osa suomalaisista valikoi maanmiehensä muotitietoisimmaksi matkaajaksi. Muiden maiden kansalaiset ovat samoilla linjoilla; vain parin prosentin mielestä suomalainen on tyylikäs turisti.

Syyskuu on maailmalla muotitietoisten turistien kulta-aikaa, sillä muotiviikot starttaavat ympäri maailman. Suomalaiset haluavat kuitenkin ottaa rennosti lomaillessaan, ja se näkyy myös lomapukeutumisessa. Yli puolet (55 %) suomalaisista ei kiinnitä vaatemuotiin huomiota lomaillessaan, ja vain viidennes (19 %) suomalaisista pitää tärkeänä pukeutua muodinmukaisesti lomalla. Suomalaisturistin huolettomuus on myös huomattu maailmalla, sillä vain noin kaksi prosenttia tutkimukseen osallistuneista vastaajista piti suomalaisia trendikkäimpinä turisteina.
”Tutkimustulokset kertovat suomalaisten rennosta suhtautumisesta lomapukeutumiseen, mutta myös suomalaisten tavasta lomailla. Muodikkuuden sijaan suomalaiset haluavat panostaa lomallaan mukavuuteen. Parhaiten tämä näkyy varmasti kesämökeillä, mutta myös lomamatkoilla”, sanoo momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen.
Myös suomalaiset itse tunnustavat, etteivät kuulu muodikkaimpien turistien joukkoon: vain murto-osa (3 %) suomalaisista valikoi maanmiehensä muotitietoisimmaksi matkaajaksi. Suomalaisten realismia voidaan tässä yhteydessä pitää poikkeuksellisena, sillä omat maanmiehet nähtiin tutkimuksessa yleisesti muotitietoisempina kuin mitä muiden maiden arviot antoivat ymmärtää. Esimerkiksi ruotsalaisista 18 prosenttia valikoi ruotsalaisturistin muotitietoisimmaksi, kun taas muista maista keskimäärin 8 prosenttia oli samaa mieltä.

RANSKALAISET
TYYLIKKÄIMPIÄ
TURISTEJA

Muiden maiden edustajista muotitietoisimpina suomalaiset pitävät ranskalaisturisteja; peräti 30 prosenttia nostaa tämän muodin suurmaan edustajat ykkösiksi trendikkäiden turistien joukossa. Hyvänä kakkosena seuraavat italialaiset 28 prosentin ääniosuudella venäläisten noustessa 16 prosentilla kolmannelle sijalle.
Tutkimuksen mukaan saksalaiset ja venäläiset kiinnittävät lomapukeutumiseensa eniten huomiota. 43 prosenttia molempien maiden vastaajista on sitä mieltä, että muodinmukainen pukeutuminen lomalla on tärkeää.
Muotivinkkejä ensi kevään lomareissuille voi tässä kuussa hakea esimerkiksi New Yorkin, Milanon, Lontoon ja Pariisin muotiviikoilta sekä 4.9. starttaavasta Helsinki Design Week -tapahtumasta.

FAKTAT LYHYESTI
Kun suomalaisilta kysyttiin mielipidettä väittämään ”Minulle on tärkeää muodinmukainen pukeutuminen lomalla”, suuri osa oli eri mieltä:
• 30 prosenttia suomalaisista on väittämästä täysin eri mieltä
• 25 prosenttia suomalaisista on väittämästä jokseenkin eri mieltä
• 24 prosenttia suomalaisista ei ole väittämästä samaa eikä eri mieltä
• 17 prosenttia suomalaisista on väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä
• 2 prosenttia suomalaisista on väittämän kanssa täysin samaa mieltä
Suomalaiset ja ruotsalaiset välinpitämättömimpiä lomapukeutujia, venäläiset ja saksalaiset tarkimpia:
• Vain 19 prosenttia suomalaisista huolehtii muodista lomalla ja yhteensä 55 prosenttia ei kiinnitä vaatemuotiin huomiota lomaillessaan
• Ruotsalaisista 13 prosenttia haluaa pukeutua muodikkaasti lomaillessaan – 55 prosenttia ei välitä muodista lomalla
• Saksalaisista 43 prosenttia kiinnittää huomiota vaatemuotiin lomaillessaan – 19 prosenttia ei välitä muodista lomalla
• Venäläisistä 43 prosenttia haluaa pukeutua muodikkaasti lomaillessaan – 28 prosenttia ei kiinnitä huomiota vaatemuotiin lomalla
Suomalaisten mielestä muotitietoisimpia turisteja ovat ranskalaiset:
• 30 prosenttia suomalaisista pitää ranskalaisia muotitietoisimpina turisteina
• 28 prosenttia suomalaisista valitsi italialaiset muodikkaimmiksi turisteiksi
• 16 prosenttia suomalaisista pitää venäläisiä muotitietoisimpina turisteina
• 12 prosenttia suomalaisista valitsi ruotsalaiset muodikkaimmiksi turisteiksi
• Vain 3 prosenttia suomalaisista valitsi suomalaiset kaikkein muotitietoisimmiksi turisteiksi
Muilla kansallisuuksilla parempi itsetunto:
• Omat maanmiehet nähtiin yleisesti muotitietoisempina kuin mitä muiden maiden arviot antavat ymmärtää
• Esimerkiksi ruotsalaisista 18 prosenttia valikoi ruotsalaisturistin muotitietoisimmaksi, kun taas muista maista keskimäärin 8 prosenttia oli samaa mieltä
• Myös venäläisistä 29 prosenttia piti maanmiehiään kaikista muotitietoisimpina, kun taas muista maista keskimäärin 6,5 prosenttia oli samaa mieltä
• Suomalaiset olivat samoilla linjoilla muunmaalaisten kanssa: suomalaisvastaajista 3 prosenttia listasi suomalaisturistin kaikkein muodikkaimmaksi ja muista maista keskimäärin 2 prosenttia oli samaa mieltä.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–19. tammikuuta 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 11 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa

  20 / 751  


Keskustele tästä Asiaton sisältö